کنکوری

  • آموزش تضمینی زبان انگلیسی کنکور سراسری
  • آموزش تضمینی زبان پیشرفته کنکور منحصراً زبان
  • تدریس خصوصی زبان انگلیسی دبیرستان
  • تدریس خصوصی زبان انگلیسی
  • تدریس خصوصی مکالمه زبان انگلیسی
  • آموزش روشهای تست زنی
  • آموزش روش های مطالعه کنکوری
  • معرفی منابع کنکور منحصراً زبان
  • معرفی منابع کنکور سراسری – درس زبان

 

اگر می خواهید که در زبان انگلیسی برتر باشید، با ما همراه شوید