LESSON 4

…You can/​could always

معنای دقیق عبارت: همیشه می تونی – همیشه میشه

بار عاطفی: مودبانه

موقعیت استفاده: همواره و زمانهایی که پیشنهادی مودبانه را به کسی بگین. مثال: معلم به دانش آموزان،

.You could always take the test again next semester

همیشه می تونین این امتحان رو ترم بعدی انتخاب کنین.

 


And

معنای دقیق عبارت: و – در ضمن

موقعیت استفاده: زمانی می تونیم از این کلمه در ابتدای جمله استفاده کنیم که حالت گفتاری ما باشد نه حالت نوشتاری. برای اضافه کردن سوال یا جمله ای استفاده می شود. مثال:

؟And where are you going on your vacation

و ( درضمن) قصد دارین تعطیلات رو کجا برین؟

 


/Angel / ˈeɪndʒəl

معنای دقیق عبارت: فرشته – فرشته نجات – (در عبارات گفتاری بیشتر عزیز رو معنا می ده)

موقعیت استفاده: وقتی که به دختر یا زنی جایگاه بالایی بدیم او رو فرشته تشبیه می کنیم. برای بچه ها هم کاربرد داره. فرشته ها در نظر عموم قادر به انجام دادن کارهای سخت هستند و به معنای فرشته نجات هم بکار میره.

برای درخواست کمک از کسی بکار میره. مثال:

؟Bernie, you’re an angel. What would I do without you

بارنی، تو یه فرشته نجاتی. بدون تو، من چیکار میتونستم بکنم؟

.Goodnight, angel

شب بخیر عزیزم.


And another thing

معنای دقیق عبارت: و یه چیز دیگه اینکه

موقعیت استفاده: کاملا از معنا مشخصه که میخواهیم یه چیزی رو به جمله ای اضافه کنیم البته زمانهایی که شما از دست مخاطب خود ناراحت هستین. به مثال خوب توجه کنید:

.And another thing – she keeps stealing my pens

و یه چیز دیگه اینکه- او همیشه قلم ها مو کش میره.


…Not another

معنای دقیق عبارت: نه دیگه – دیگه نه – بازم

موقعیت استفاده: اتفاق افتادن  دوباره حوادث شبیه هم .( من که خیلی خوشم اومد). مثال:

!Oh no! Not another accident

اوه نه! تصادف دیگه نه!