بررسی مقابله ای ساخت جمله

معرفی واحد «بررسی مقابله ای ساخت جمله»

کتاب بررسی مقابله ای ساخت جمله از مهمترین منایع کارشناسی ارشد و واحد درسی دروه کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی می باشد. نویسنده این کتاب، دکتر لطف ا… یارمحمدی می باشد. آزمون نهایی این واحد براساس مصوبه سال تحصیلی جدید تستی می باشد.

برنامه کلاسی

دوشنبه ها – ساعت ۱۰ الی ۱۲ – کلاس ۴۰۵ – در تاریخ های

۱۳۹۴/۰۹/۰۲

۱۳۹۴/۰۹/۰۹

۱۳۹۴/۰۹/۱۶

۱۳۹۴/۰۹/۲۳

آزمون میان ترم

دوشنبه – ۱۳۹۴/۰۹/۲۳ – سه درس اول

نمونه سوالات

نیمسال اول ۹۲-۹۳ – دانلود

نیمسال دوم ۹۲-۹۳ – دانلود پاسخنامه

نیمسال اول ۹۳-۹۴ – دانلود پاسخنامه

نیمسال اول ۹۴-۹۵ – دانلود

نمرات میان ترم


First-Midterm-Score-–-Contrastive-Analysis-–-94-95.jpg


متون زبان اصلی برای بررسی مقابله ای (میان ترم)

فصل ۱ فصل ۲فصل ۳فصل ۴فصل ۵فصل ۶فصل ۷فصل ۸فصل ۹فصل ۱۰ فصل ۱۱