واژه شناسی

معرفی واحد «واژه شناسی»

کتاب واژه شناسی از مهمترین منابع کارشناسی ارشد و همچنین از واحدهای درسی دروه کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی می باشد. نویسنده این کتاب، دکتر غلامرضا تجویدی است. آزمون نهایی این واحد براساس مصوبه سال تحصیلی جدید تستی می باشد. دانشگاه پیام نور برای واحد درسی ساخت زبان فارسی ۸ ساعت اختصاص داده است.

برنامه کلاسی

چهارشنبه ها – ساعت ۱۰ الی ۱۲ – در تاریخ های

۱۳۹۴/۰۸/۲۰- کلاس ۴۰۵

۱۳۹۴/۰۸/۲۷- کلاس ۴۰۵

۱۳۹۴/۰۹/۰۴- کلاس ۴۰۶

۱۳۹۴/۰۹/۱۸- کلاس ۴۰۵

آزمون میان ترم

دوشنبه – ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ – پنج درس اول

نمونه سوالات

نیمسال اول ۹۲-۹۳ – دانلود

نیمسال دوم ۹۲-۹۳ – دانلود پاسخنامه

نیمسال اول ۹۳-۹۴ – دانلود پاسخنامه

نیمسال اول ۹۴-۹۵ – دانلود

نمرات میانترم

First-Midterm-Score-–-Morphology-–-94-95.jpg