ساخت زبان فارسي

این مطلب مخصوص ترم اولی های کارشناسی است – بخوانید

معرفی واحد «ساخت زبان فارسی»

 

کتاب ساخت زبان فارسی برای واحد درسی دروه کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی می باشد. نویسنده این کتاب، استاد محمدرضا باطنی است. آزمون نهایی این واحد براساس مصوبه سال تحصیلی جدید تستی می باشد. دانشگاه پیام نور برای واحد درسی ساخت زبان فارسی ۱۲ ساعت اختصاص داده است.

 

برنامه کلاسی

سه شنبه ها – ساعت ۱۰ الی ۱۲ – در تاریخ های

۱۳۹۴/۰۸/۱۹ – کلاس ۴۰۵

۱۳۹۴/۰۸/۲۶ – کلاس ۴۰۵

۱۳۹۴/۰۹/۰۳ – کلاس ۴۰۵

۱۳۹۴/۰۹/۱۰ – کلاس ۴۰۵

۱۳۹۴/۰۹/۱۷ – کلاس ۴۰۵

۱۳۹۴/۰۹/۲۴ – کلاس ۴۰۵

 

آزمون میان ترم

دوشنبه – ۱۳۹۴/۰۹/۲۴ – سه درس اول

 

نمونه سوالات

نیمسال دوم ۹۲-۹۳ – دانلود پاسخنامه

نیمسال اول ۹۳-۹۴ – دانلود پاسخنامه

نیمسال اول ۹۴-۹۵ – دانلود


نمرات میانترم

First-Midterm-Score-–-Persian-Structure-–-94-95.jpg