نگارش فارسی

معرفی واحد «نگارش فارسی»

 

کتاب«نگارش فارسی»  برای واحد درسی دروه کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی می باشد. نویسنده این کتاب، منصور ثروت است. آزمون نهایی این واحد براساس مصوبه سال تحصیلی جدید تستی می باشد. دانشگاه پیام نور برای واحد درسی ساخت زبان فارسی ۸ ساعت اختصاص داده است.

 

برنامه کلاسی

چهارشنبه ها – ساعت ۸ الی ۱۰ – در تاریخ های

۱۳۹۴/۰۸/۲۰– کلاس ۵۰۴

۱۳۹۴/۰۸/۲۷– کلاس ۵۰۴

۱۳۹۴/۰۹/۰۴– کلاس ۵۰۴

۱۳۹۴/۰۹/۱۸– کلاس ۵۰۴

 

 

آزمون میان ترم

دوشنبه – ۱۳۹۴/۰۹/۱۸– سه درس اول

 

نمونه سوال

نیمسال اول ۹۲-۹۳ – دانلود

نیمسال دوم ۹۲-۹۳ – دانلود

نیمسال اول ۹۳-۹۴ – دانلود پاسخنامه

نیمسال اول ۹۴-۹۵ – دانلود

 

نمرات میانترم
First-Midterm-Score-–-Persian-Writing-–-94-95.jpg