نیمسال دوم ۹۴-۹۵ دانشگاه پیام نور خوی

دروس ارائه شده در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۵

درس خود را انتخاب کنید

ساخت زبان فارسی — این مطلب مخصوص ترم اولی های کارشناسی است – بخوانید

نگارش فارسی

ترجمه متون ساده

ترجمه پیشرفته ۲

اصول و روش ترجمه


لیست ارائه دروس مترجمی زبان انگلیسی – سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۵ – دانلود

لیست منابع رشته مترجمی زبان انگلیسی – سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۵ – دانلود


دانلود دستور خط فرهنگستان

دانلود صد رمان برتر جهان