ساخت زبان فارسي

این مطلب مخصوص ترم اولی های کارشناسی است – بخوانید

معرفی واحد «ساخت زبان فارسی»

 

کتاب ساخت زبان فارسی برای واحد درسی دروه کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی می باشد. نویسنده این کتاب، استاد محمدرضا باطنی است. آزمون نهایی این واحد براساس مصوبه سال تحصیلی جدید تستی می باشد. دانشگاه پیام نور برای واحد درسی ساخت زبان فارسی ۱۲ ساعت اختصاص داده است.

 

برنامه کلاسی

ساعت ۱۰ الی ۱۲

دوشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۰۶– کلاس ۳۰۲

پنج شنبه ۱۳۹۵/۰۲/۰۹– کلاس ۴۰۲

دوشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۱۳– کلاس ۳۰۲

پنج شنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۰– کلاس ۳۰۲

دوشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۳– کلاس ۳۰۲

پنج شنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۷– کلاس ۳۰۲

 

آزمون میان ترم

پنج شنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۷– کلاس ۳۰۲ – سه درس اول

 

نمونه سوالات

نیمسال دوم ۹۲-۹۳ – دانلود پاسخنامه

نیمسال اول ۹۳-۹۴ – دانلود پاسخنامه

نیمسال اول ۹۴-۹۵ – دانلود


دانلود دستور خط فرهنگستان

دانلود صد رمان برتر جهان