اصول و روش ترجمه

معرفی واحد «اصول و روش ترجمه»

کتاب «اصول و روش ترجمه»  برای واحد درسی دروه کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی می باشد.

نویسنده این کتاب، استاد کاظم لطفی پور ساعدی  است.

آزمون نهایی این واحد براساس مصوبه سال تحصیلی جدید تستی می باشد.

دانشگاه پیام نور برای واحد درسی ساخت زبان فارسی ۸ ساعت اختصاص داده است.

برنامه کلاسی

سه شنبه ها – ساعت ۸ الی ۱۰

۱۳۹۵/۰۲/۰۷– کلاس ۵۰۶

۱۳۹۵/۰۲/۱۴– کلاس ۵۰۶

۱۳۹۵/۰۲/۲۱– کلاس ۵۰۶

۱۳۹۵/۰۲/۲۸– کلاس ۵۰۶

آزمون میان ترم

براساس فعالیتهای کلاسی و ترجمه های صورت گرفته

نمونه سوال

نیمسال دوم ۹۱-۹۲ – دانلود

نیمسال اول ۹۲-۹۳ – دانلود

نیمسال دوم ۹۲-۹۳ – دانلود

نیمسال اول ۹۳-۹۴ – دانلودپاسخنامهدانلود دستور خط فرهنگستان

دانلود صد رمان برتر جهان