ترجمه متون ساده

معرفی واحد «ترجمه متون ساده»

کتاب«ترجمه متون ساده»  برای واحد درسی دروه کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی می باشد. نویسنده این کتاب، استاد رضا نیلی پور  است. آزمون نهایی این واحد براساس مصوبه سال تحصیلی جدید تستی می باشد. دانشگاه پیام نور برای واحد درسی ساخت زبان فارسی ۸ ساعت اختصاص داده است.

برنامه کلاسی

سه شنبه ها – ساعت ۱۰ الی ۱۲

۱۳۹۵/۰۲/۰۷– کلاس ۳۰۲

۱۳۹۵/۰۲/۱۵– کلاس ۳۰۲ – چهارشنبه

۱۳۹۵/۰۲/۲۱– کلاس ۳۰۲

۱۳۹۵/۰۲/۲۸– کلاس ۳۰۲

آزمون میان ترم

بخش اول کتاب

نمونه سوال

نیمسال اول ۹۲-۹۳ – دانلود

نیمسال دوم ۹۲-۹۳ – دانلود پاسخنامه

نیمسال اول ۹۳-۹۴ – دانلود پاسخنامه


دانلود دستور خط فرهنگستان

دانلود صد رمان برتر جهان


نمره میانترم 

MID-MOTONSADE94952