ترجمه پیشرفته ۲

معرفی واحد «ترجمه پیشرفته ۲»

«ترجمه پیشرفته ۲»  برای واحد درسی دروه کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی می باشد. این کتاب بر دارای دو منبع برای آزمون پایان ترم است.

کتاب اول، ترجمه پیشرفته ۲، نویسنده: علیرضا قلی فامیان (نشر پیام نور)

کتاب دوم، ترجمه متون علوم انسامی، نویسنده: غلامرضا تجویدی (نشر پیام نور)

آزمون نهایی این واحد براساس مصوبه سال تحصیلی جدید تستی و از ۸ درس اول کتاب اول و ۳ درس اول از کتاب دوم می باشد. دانشگاه پیام نور برای واحد درسی ساخت زبان فارسی ۸ ساعت اختصاص داده است.

برنامه کلاسی

چهارشنبه ها – ساعت ۱۰ الی ۱۲

۱۳۹۵/۰۲/۰۸– کلاس ۳۰۲

۱۳۹۵/۰۲/۱۴– کلاس ۳۰۲ – سه شنبه

۱۳۹۵/۰۲/۲۲– کلاس ۳۰۲

۱۳۹۵/۰۲/۲۹– کلاس ۳۰۲

آزمون میان ترم

۴ درس – ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ – کلاس ۳۰۲

نمونه سوال

نیمسال اول ۹۵-۹۴ – دانلود

نیمسال دوم ۹۲-۹۳ – دانلود پاسخنامه

نیمسال اول ۹۳-۹۴ – دانلود پاسخنامه


دانلود دستور خط فرهنگستان

دانلود صد رمان برتر جهان


 نمره میانترم

midterm-pish2-94952