بررسی مقابله ای ساخت جمله

معرفی واحد «بررسی مقابله ای ساخت جمله»

کتاب بررسی مقابله ای ساخت جمله از مهمترین منایع کارشناسی ارشد و واحد درسی دروه کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی می باشد.

نویسنده این کتاب، دکتر لطف ا… یارمحمدی می باشد.

آزمون نهایی این واحد براساس مصوبه سال تحصیلی جدید تستی می باشد.

barrasi-mohammdi

برنامه کلاسی

 

روز تاریخ کلاس ساعت
چهار شنبه ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ ۴۰۳ ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
چهار شنبه ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ ۳۰۲ ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
دو شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ ۴۰۵ ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
پنج شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ ۲۰۶ ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰

آزمون میان ترم

پنج شنبه  – ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ – کلاس ۲۰۶ – ساعت ۸ الی ۱۰ – پنج درس اول

نمونه سوالات

نیمسال اول ۹۲-۹۳ – دانلود

نیمسال دوم ۹۲-۹۳ – دانلود پاسخنامه

نیمسال اول ۹۳-۹۴ – دانلود پاسخنامه

نیمسال اول ۹۴-۹۵ – دانلود