واژه شناسی

معرفی واحد «واژه شناسی»

کتاب واژه شناسی از واحدهای درسی دروه کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی می باشد. نویسنده این کتاب، دکتر غلامرضا تجویدی است.

آزمون نهایی این واحد براساس مصوبه سال تحصیلی جدید تستی می باشد.

دانشگاه پیام نور برای واحد درسی ساخت زبان فارسی ۸ ساعت اختصاص داده است.

vazhe-tajvidi

برنامه کلاسی

روز تاریخ کلاس ساعت
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ ۴۰۳ ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
پنج شنبه ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ ۳۰۱ ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ ۴۰۵ ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
چهار شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ ۴۰۳ ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰

آزمون میان ترم

چهار شنبه – ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ – پنج درس اول

نمونه سوالات

نیمسال اول ۹۲-۹۳ – دانلود

نیمسال دوم ۹۲-۹۳ – دانلود پاسخنامه

نیمسال اول ۹۳-۹۴ – دانلود پاسخنامه

نیمسال اول ۹۴-۹۵ – دانلود


متون زبان اصلی برای واژه شناسی (میان ترم) – ۶۰ واژه شناسایی کنید.

فصل ۱ فصل ۲فصل ۳فصل ۴فصل ۵فصل ۶فصل ۷فصل ۸فصل ۹فصل ۱۰ فصل ۱۱