ساخت زبان فارسي

این مطلب مخصوص ترم اولی های کارشناسی است – بخوانید

معرفی واحد «ساخت زبان فارسی»

sakht-bateni

کتاب ساخت زبان فارسی برای واحد درسی دروه کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی می باشد. نویسنده این کتاب، استاد محمدرضا باطنی است. آزمون نهایی این واحد براساس مصوبه سال تحصیلی جدید تستی می باشد. دانشگاه پیام نور برای واحد درسی ساخت زبان فارسی ۱۲ ساعت اختصاص داده است.

برنامه کلاسی

سه شنبه ۱۳/۷/۱۳۹۵ – کلاس ۲۰۷ – ساعت ۸ الی ۱۰

پنج شنبه ۱۵/۷/۱۳۹۵ – کلاس ۲۰۵ – ساعت ۱۰ الی ۱۲

دوشنبه  ۱۹/۷/۱۳۹۵ – کلاس ۴۰۵ – ساعت ۸ الی ۱۰

پنج شنبه  ۱۳۹۵/۰۷/۲۲ – کلاس ۴۰۵ – ساعت ۱۰ الی ۱۲

دوشنبه  ۱۳۹۵/۰۷/۲۶  –  کلاس ۴۰۳ – ساعت ۸ الی ۱۰

چهارشنبه  ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ – کلاس ۳۰۱ – ساعت ۸ الی ۱۰

 

آزمون میان ترم

چهارشنبه  ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ – کلاس ۳۰۱ – ساعت ۸ الی ۱۰ – سه درس اول

نمونه سوالات

نیمسال دوم ۹۲-۹۳ – دانلود پاسخنامه

نیمسال اول ۹۳-۹۴ – دانلود پاسخنامه

نیمسال اول ۹۴-۹۵ – دانلود

نیمسال دوم ۹۴-۹۵ – دانلود