بررسی مقابله ای ساخت جمله

معرفی واحد «بررسی مقابله ای ساخت جمله»

کتاب بررسی مقابله ای ساخت جمله از مهمترین منایع کارشناسی ارشد و واحد درسی دروه کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی می باشد.

نویسنده این کتاب، دکتر لطف ا… یارمحمدی می باشد.

آزمون نهایی این واحد براساس مصوبه سال تحصیلی جدید تستی می باشد.

barrasi-mohammdi

برنامه کلاسی

 

روز تاریخ کلاس ساعت
چهار شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ ۲۰۵ ۸ الی ۱۰
دو شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ ۲۰۳ ۱۰ الی ۱۲
پنج شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ ۲۰۱ ۸ الی ۱۰
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ ۲۰۳ ۱۰ الی ۱۲

آزمون میان ترم

سه شنبه  – ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ – کلاس ۲۰۳ – ساعت ۱۰ الی ۱۲ – پنج درس اول

نمونه سوالات

نیمسال اول ۹۲-۹۳ – دانلود

نیمسال دوم ۹۲-۹۳ – دانلود پاسخنامه

نیمسال اول ۹۳-۹۴ – دانلود پاسخنامه

نیمسال اول ۹۴-۹۵ – دانلود

نیمسال اول ۹۶-۹۵ – دانلود