واژه شناسی

معرفی واحد «واژه شناسی»

کتاب واژه شناسی از واحدهای درسی دروه کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی می باشد. نویسنده این کتاب، دکتر غلامرضا تجویدی است.

آزمون نهایی این واحد براساس مصوبه سال تحصیلی جدید تستی می باشد.

دانشگاه پیام نور برای واحد درسی ساخت زبان فارسی ۸ ساعت اختصاص داده است.


vazhe-tajvidi


برنامه کلاسی

روز تاریخ کلاس ساعت
چهار شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ ۲۰۶ ۱۰ الی ۱۲
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۲۰۳ ۸ الی ۱۰
پنج شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ ۲۰۳ ۱۰ الی ۱۲
چهار شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ ۲۰۴ ۸ الی ۱۰

آزمون میان ترم

چهار شنبه – ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ – کلاس ۲۰۴ – ساعت ۸ الی ۱۰ – پنج درس اول


نمونه سوالات

نیمسال اول ۹۲-۹۳ – دانلود

نیمسال دوم ۹۲-۹۳ – دانلود پاسخنامه

نیمسال اول ۹۳-۹۴ – دانلود پاسخنامه

نیمسال اول ۹۴-۹۵ – دانلود

نیمسال اول ۹۶-۹۵ – دانلود