۸ روش برای بالا بردن اعتماد به نفس

اعتماد به نفس به نوعي يك پايه و اساس ضروري براي موفقيت است. به طور خاص اعتماد به نفس بالا (و البته منظور اعتماد به نفس كاذب يا غرور نيست بلكه اعتماد به نفس مثبت، واقعي و سازنده) باعث موفقيت شغلي بيشتر هم مي شه. ممكن است سوپرمن نباشيد، ولي راههايي هست كه مي توانيد اعتماد به نفستون رو حسابي بالا ببريد.

Continue Reading
1 8 9 10